Undervisningen i garden - fra aspirant til gardist

Aspiranttiden

1. år - august til juni

aalborgkulturskoleDu kan starte på hvilken tid på året i Aalborg Garden på det instrument, du ønsker at spille på. Den individuelle undervisning skal foregå under Aalborg Kulturskole og kan fortsætte til medlemmet går ud af garden. Denne musik-undervisning starter normalt i august måned, men vi har aftalt med Kulturskolen, at de såvidt muligt skal prøve at tage nye elever ind i løbet af året.

Det kan være en fordel at have spillet på et instrument tidligere, men det er absolut ingen forudsætning.

I løbet af det første år starter marchtræningen også. Marchtræningen sigter første år efter at lære at gå i takt med den rigtige holdning, samt lære at være under kommando.

Den musiske undervisning kræver forberedelse hjemme. Vi anbefaler ½ time dagligt, 5 - 6 dage om ugen.

Undervisningen planlægges i samråd med forældrene, og varer 25 minutter eller 45 minutter, afhængig af holdstørrelse.

2. år - august til december

logo2. år i Aalborg Garden er et travlt år. Udover den individuelle undervisning i Aalborg Kulturskole, skal den unge nu også indgå i sammenspil med andre instrumentgrupper. Sværhedsgraden stiger og resten af Aalborg Gardens repertoire skal læres. Til marchtræningen medbringes instrumentet, og træningen sigter efter at lære den unge at gå korrekt med instrumentet, samt spille på det under march. Der arbejdes i øvrigt også med Tattoo.

Forberedelsen er mere individuel nu, men en halv time dagligt 5 dage om ugen anbefales.

Undervisningstiden er nu den individuelle undervisning + 45 minutters sammenspil + ½ times marchtræning. Tiden udvides efter jul.

En rigtig gardist bliver til

2. år - januar til april

For såvel den musiske træning som marchtræningen gælder det, at den unge skal deltage i undervisningen sammen med Aalborg Garden fra Januar måned. I perioden fra Januar frem til April, hvor forårskoncerten afholdes, trænes både i begynderundervisningen og i Gardens undervisning.

Ved forårskoncerten rykkes den unge op i Aalborg Garden, og iklædes uniform. Fra nu af, skal medlemmet den unge deltage i Aalborg Gardens arrangementer i uniform.

I perioden fra Januar til April er undervisningstiden den individuelle undervisning + 45 minutters sammenspil + 45 minutters marchtræning med Garden, + 1½ times sammenspil med det korps man skal spille i. Undervisningen slutter 21.30 tirsdag aften.

I Aalborg Garden

Efter forårskoncerten skal den unge ikke længere deltage i aspirantsammenspil. Den individuelle undervisning i Aalborg Kulturskole fortsætter, og den unge deltager i Gardens undervisning, som ligger tirsdag aften fra 18.00 til 21.30 samt hver anden mandag fra 17 til 18.30.

Desuden er den unge forpligtet til at møde til Gardens arrangementer i uniform. Et arrangement er typisk af ca. én times varighed og forældrene bringer og henter børnene, som stiller i korrekt uniform med instrument. Flere laver samkørselsordninger.

Der er i gennemsnit to arrangementer om måneden.

Ud over kontingent skal det forventes, at der skal betales yderligere op mod 4.000 kr om året. Dette dækker alle udgifter for to weekendture samt en sommertur første uge af skolesommerferien; Ulige år: DM for bygardere, lige år: Sommertur.